Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Smiley Naše soutěžní vystoupení (formát mp3)

 
- Jacobus Gallus – Si tibi gratia

- Tučapský - Pater meus 

- Petr Eben – Pod zeleným dubem (z cyklu Láska a smrt)

- Johannes Brahms – Nachtwache II.

- J. Laburda - Veris leta facies

- Zdeněk Lukáš - Oj, oj, oj (valašské lidové písně pro smíšený sbor)

 

Smiley Pořadí a  ukázky  -  kategorie  D  -  v y s p ě l é   smíšené  sbory :

 1. Academic Choir Podlipki (Rusko):  Pater meus, Pod zeleným dubem
 2. L´Asenzio (Česká republika)
 3. Konzertchor Kleefeld (Německo):  Pater meus, Pod zeleným dubem
 4. Vokalensemble Seewinkel (Rakousko)
 5. Corale Ars Nova (Itálie)


H o d n o c e n í   p o r o t y  (podívejte se na originály)

 

Miriam Němcová:

Moc hezký výkon, velmi hezký - jemný zvuk sboru, a pečlivě nastudováno. Měla bych výhrady k dirigováni pana sbormistra - z technickeho hlediska zde vidim nedostatky (schemata, postaveni rukou). Jinak ale moc gratuluji.


Jakub Zicha:

Velmi dobrý výkon v soutěžním programu. Pro vystoupení v kategorii vyspělých sborů jste při své kvalitě mohli zvolit i náročnější repertoár. Lépe by určitě působilo také zpívání z paměti. V povinných skladbách dbejte tempových předpisů - u Tučapského nastalo v 6. taktu meno mozzo - proč? Pozor na sextolu u Ebena - kvintola vám potíže nedělá. Velmi hezky provedená závěrečná série lidových písní Lukáše.


Drewes + Resch
  :

...celkem chválili...výhrady k Brahmsovi - jinak tempově... Oj,oj chválí. (je to německy - Mišela poprosím později o překlad)PRAGA Cantat 26.10. – 29.10.2006  

 

20. ročník mezinárodního sborového festivalu

 

-podrobný časový rozpis-

 

Program:

27.10 pátek   

9,30 a 11,15 - Státní opera praha - zahajovací koncert festivalu - sbor Bambini di Praga

14,00 - 22,30 - Národní dům na Vinohradech - SOUTĚŽ

L´Asenzio:

sraz: 19,45 hod. před Národním domem na nám. Míru (ÚKDŽ)

-mapa-

- zaregistrujeme se v recepci, obdržíme hostesku, programy, plakáty, plakety a odvedou nás do šatny
- soutěžíme ve  21,05 hod.

 

28.10 sobota  

9,00 - 11,30 - Národní dům na Vinohradech - vystoupení                                        nesoutěžních sborů

18,45 - vyhlášení výsledků pro mužské a ženské sbory

20,30 - vyhlášení výsledků pro smíšené, vyspělé smíšené sbory a kategorii folklor

21,30 - závěrečný večer - tanec a zábava pro všechny účastníky
 

................................................................................................................................

1) Související články:

2) Informace k soutěži: to důležité pro nás je zvýrazněno oranžovou barvou

3) Pozvánka s informacemi, jak bude celá akce zhruba vypadat

................................................................................................................................


 

Soutěžní vystoupení

Soutěž probíhá v 5 základních kategoriích, 6. kategorie je nesoutěžní:

* kategorie A  mužské sbory

 * kategorie B   ženské sbory

 * kategorie C   smíšené sbory

 * kategorie D   smíšené sbory vyspělé

 * kategorie E   mužské, ženské a smíšené sbory – lidová píseň

 * kategorie F  - festivalová (nesoutěžní – pouze pro zahraniční sbory)

Sbory smějí být pouze amatérské s výjimkou sbormistra.

Při větším počtu přihlášených budou sbory rozděleny na malé a velké. Při menším počtu přihlášených mohou býti některé kategorie sloučeny.

1. Kategorie A, B, C – sbory mužské, ženské a smíšené

1.1. Povinné skladby:
 · mužské sbory Bedřich Smetana: Věno

 · ženské sbory Bedřich Smetana: Má hvězda

 · smíšené sbory  Antonín Dvořák: Napadly písně

1.2. Sborům, které z vážných důvodů nemohou povinnou skladbu nastudovat, může umělecký ředitel udělit výjimku. Tyto sbory se však mohou umístit nejvýše ve stříbrném pásmu. Partitury povinných skladeb je možno si vyžádat u pořadatele festivalu.

1.3. Počet členů soutěžících těles není omezen. Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 16 minut včetně povinné skladby. Soutěžní program je složen z maximálně pěti skladeb bez doprovodu (a cappella), jejichž obtížnost odpovídá úrovni vyspělosti sboru. Výběr skladeb by měl být učiněn z rozličných epoch a stylů – staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod. Program soutěžního vystoupení musí být předem schválen řídícím výborem festivalu.

1.4. Na základě kvality soutěžního výkonu rozdělí porota sbory v jednotlivých kategoriích do zlatého, stříbrného a bronzového pásma a určí vítěze kategorie.

· zlaté pásmo - vynikající výkon
· stříbrné pásmo - velmi dobrý výkon
· bronzové pásmo - dobrý výkon

2. Kategorie D – vyspělé sbory smíšené

2.1. Počet členů sboru v této kategorii musí být nejméně 16, maximálně však 65 pěvců.
2.2. Soutěžní program

a) Povinné skladby

 • Petr Eben: Pod zeleným dubem (z cyklu Láska a smrt)
 • Antonín Tučapský: Pater meus (č.5 z cyklu Pět postních motet)

 b) 2-3 skladby a cappella rozličného charakteru a různých slohových epoch dle vlastního výběru

c) sborová úprava lidové písně vlastního národa (a cappella)

2.3. Skladby musí být předneseny bez doprovodu. Trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 20 minut včetně povinných skladeb. Program soutěžního vystoupení musí být předem schválen řídícím výborem festivalu.

2.4. Pořadí sborů v této kategorii je určeno počtem dosažených bodů. Každý porotce může udělit jako maximální počet 100 bodů za celý soutěžní program.

3. Kategorie E (folklor)

3.1. Této kategorie se mohou zúčastnit mužské, ženské i smíšené sbory. Počet členů sboru není omezen.

3.2. Sbory přednesou 3 až 5 lidových písní (převládat mají charakteristické písně zemí, ze kterých sbory přicházejí) a trvání soutěžního výkonu nesmí překročit 12 minut. Předneseny mohou být pouze úpravy lidových písní a cappella. Výjimkou může být doprovod lidového nástroje, ne však klavíru.

3.3. Na základě kvality výkonu rozdělí porota sbory do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

4. Kategorie F (festivalová – pouze pro zahraniční sbory)

4.1. Této kategorie se mohou zúčastnit sbory mužské, ženské a smíšené. Počet členů sboru není omezen.

4.2. Každý sbor přednese program dle vlastní volby v max.délce 16 minut. Skladby mohou být provedeny s doprovodem klavíru, nejméně 1 skladba však musí být a capella.

4.3. Přednes programu vyslechne člen soutěžní poroty. V pohovoru se sbormistrem provede následně odbornou analýzu vystoupení a zpracuje krátké písemné vyhodnocení pro potřebu sbormistra.

4.4. V této kategorii se pořadí sborů nestanoví !

4.5. Sbory, které se hlásí do této kategorie, nastudují skladbu J.C.Vodňanského
 „IN PRAGA CARMINA RESONANT“ (jednoduchý homofonní čtyřhlas), kterou společně zazpívají na  závěrečném večeru festivalu.

5. Porota
Soutěžní porota je mezinárodní a posuzuje kvalitu soutěžního výkonu tak, aby sbormistr mohl z připomínek čerpat odborné pokyny pro další práci se sborem. Soutěžní výkon je hodnocen na základě odborných hledisek technického provedení a uměleckého ztvárnění přednesených soutěžních skladeb.

Každý porotce vypracuje samostatně písemnou poznámku vyjadřující jeho osobní hodnocení technické a umělecké stránky soutěžního výkonu. Členové poroty jsou výrazné umělecké osobnosti, jejich připomínky se tedy mohou v podrobnostech různit. Zařazení sborů do jednotlivých pásem (zlatého, stříbrného, bronzového) a rozhodnutí o vítězi v každé kategorii je však výsledkem společného rozhodnutí celé poroty.

Rozhodnutí soutěžní poroty je konečné a do vyhlášení výsledků tajné.

6. Soutěžní ceny

Cenou pro vítěze v kategoriích A, B, C a E jsou poháry. Vítězný sbor v kategorii D obdrží kromě poháru ještě peněžní prémii ve výši 500 EUR. Všechny sbory obdrží účastnický diplom.
V každé kategorii mohou býti na doporučení poroty uděleny ještě zvláštní ceny

 • cena za vynikající dirigentský výkon
 • cena za pozoruhodný výběr soutěžního programu
 • cena za nejpůsobivější provedení lidové písně
 • cena za výborné provedení skladby českého autora, event. české lidové písně (pouze pro zahraniční sbory)
 • event. další zvláštní ceny

Nejlépe oceněný sbor ze všech zúčastněných obdrží pohár a diplom laureáta festivalu.

7. Vyhlášení výsledků

Na závěr festivalu budou vyhlášeny výsledky a rozděleny ceny. Sbory kategorie A,B a C zazpívají společně povinné skladby svých kategorií. Sbory kategorie F provedou společně skladbu „IN PRAGA CARMINA RESONANT“. Umělecký ředitel festivalu rozhodne, který ze soutěžících sbormistrů bude společné provedení skladeb dirigovat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

V říjnu letošního roku se uskuteční v Praze již 20. ročník mezinárodní soutěže pěveckých sborů PRAGA CANTAT 2006.

 Soutěž se koná 27.10.2006 (pátek odpoledne) a 28.10.2006 (sobota dopoledne) v Národním domě na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha 2.

Sbor zaplatí za účast na festivalu celkovou částku 3 000 Kč (pokud je členem Unie českých pěveckých sborů) ostatní sbory uhradí 3 300 Kč.

V této částce je zahrnut:

 • zahajovací koncert festivalu ve Státní opeře Praha (27.10. dopoledne)

 • přijetí zástupců sborů na Staroměstské radnici

 • účastnický poplatek včetně programových brožur i plaket

 • závěrečný večer s vyhlášením výsledků, společným zpěvem a tancem (28.10. večer)

 

Náhledy fotografií ze složky Praga Cantat 2006