Jdi na obsah Jdi na menu
 


zpět 

Prvomájový výlet - Milešovka 2007 (Narcisa P.)

 

...z Mirkova mailu:

Ahoj, pojeďte na prvního máje na výlet! Pojedeme do Českého Středohoří na horu Milešovku.

Sraz: V obci Velemín u motorestu v 10:35. (Kousek odtud je modrá turistická značka a konec zelené).

Motoristé: Pojedou po D8 (E55 ) na Lovosice, pak kolem Lovosic na Teplice (E55) do Velemína (motorest je za centrem obce).

Ekologové: Vlak odjíždí v 8:55 z Masaryčky, sraz v 8:40 před pokladnami, abychom si koupily hromadnou jízdenku. Jedeme vlakem do Lovosic (vlak do Děčína) a v 9:57 přestoupíme na osobák do st. Chotiměř (příjezd v 10:19). Odtud je to po zelené asi kilometr do Velemína k motorestu. Motorest je označen na mapě z roku 2002, pokud by tam nebyl sejdeme se na konci zelené turistické značky (křižovatka s modrou).
Pak půjdeme po modré na horu Milešovku. Tam si uděláme piknik. Potom do Milešova po červené (tam dáme pivo), po modré na Ostrý (zřícenina k shlédnutí) do Března a odtud do Velemína nebo kdo chce delší tůru tak dále na Lovoš a do Oparna. Odtud se podél potoka dojde zpět do Velemína k autu nebo z Oparna rovnou vlakem.

Vlak zpět: 17:43, 19:43 z Oparna (přestup v Lovosicích, v Praze je za 1,5 hod)

S sebou: Věci na piknik (pití, jídlo, dobroty, pláštěnku (aby nepršelo), pohory, kamarády a kamarádky.

Výletu zdar! Mirek

 

...staženo z internetu:

Výstup na nejvyšší horu Českého středohoří: Milešovku převzato z www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz (pozn. na konci stránky je text Mirkova plánu) Trasa: Velemín - Milešovka (837 m) - Milešov - Ostrý (553 m) - Březno - Velemín Výchozí bod: Velemín, autobusová zastávka na návsi. Možnost příjezdu linkovým autobusem od Prahy, Lovosic, Litoměřic, Teplic. Autem je pohodlný příjezd z uvedených směrů po silnici č. 8 (E 55). Možnosti parkování: Parkoviště blízko lesní správy vpravo při výjezdu na Teplice. Časový plán: 4 1/2 hod. (14,5 km). Náročnost: Středně namáhavá túra s většími výškovými rozdíly (550 + 180 m), jejíž trasa vede převážně po značených turistických cestách, v závěru krátce po málo frekventované silnici. Možnosti občerstvení: Motorest a cukrárna ve Velemíně, bufet na vrcholu Milešovky, dvě pohostinství v Milešově. Pozoruhodnosti: Národní přírodní rezervace Milešovka, meteorologická observatoř na vrcholu Milešovky (pozorování konána od r. 1905) s dokonalým kruhovým rozhledem z věže, zámecký areál a další památky v Milešově, zřícenina got. hradu Ostrý s pěkným výhledem na Milešovku a Milešov. Z velemínské návsi vycházíme po modré značce (přichází zprava pod barokním kostelem sv. Martina z Oparenského údolí) severním směrem podél průjezdné silnice I/8 (E 55) a jdeme přes křižovatku u motorestu stále ve směru na Teplice (vpravo parkoviště za objektem lesní správy). Před koncem zástavby sídla (u terénní stanice Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze) odbočíme po modré vlevo na místní komunikaci, pokračující za obcí jako cesta mezi poli a sady a směřujeme k Milešovce, kterou máme přímo před sebou. Stoupáme nejprve velmi mírně, později strměji, až po 2 km přijdeme na okraj lesa mezi Dubickým vrchem (442 m) a Kamencem (552 m). Stoupáme převážně listnatým lesem (držíme se modré značky, pozor na ostřejší změny směru) až se dostaneme k široké lesní odvozní cestě přímo pod jihovýchodním úpatí Milešovky. Po ní doprava severním směrem a asi po 0,4 km na vrcholu stoupání vysledujeme odbočení modré značky doleva na vlastní výstupovou cestu k vrcholu. Cesta stoupá místy, zejména v závěru, velmi příkře lesnatým severovýchodním a severním úbočím hory (místy rozvrácené a odtěžené smrkové kultury) a výše křižuje průsek nákladní lanovky. V některých úsecích tvoří do svahu hluboce zaříznuté koryto. Ve výšce kolem 740 m dospěje k hranici národní přírodní rezervace. Zanedlouho se po ní dostaneme až na vrchol Milešovky (837 m), nejvyšší hory Českého středohoří. Hora je mohutným asymetrickým kuželem z nefelinicko-sodalitického trachytu, vyzdviženým a z křídových hornin, miocenních sedimentů a pyroklastik vypreparovaným lakolitem. Na vrcholu je meteorologická observatoř Akademie věd ČR, bufet v bývalém hospodářském zázemí a vojenský objekt. Všude kolem jsou početná telekomunikační zařízení. Po severním svahu vede na vrchol nákladní lanovka. Klimatické charakteristiky tohoto místa jsou s ohledem na okolí výjimečné: prům. roč. teplota 5,1oC, absolutní maximum 34,7oC, absolutní minimum -28,3oC, průměr. roční úhrn srážek (1905 - 75) 564 mm.r-1. Milešovka je také velice větrnou a hromovou horou. Na vrchol vždy vystupoval velký počet turistů, vědců (včetně A. von Humboldta) i významných osobností, nevyjímaje panovníky (např. pruský král Friedrich Wilhelm III.). V říjnu r. 1904 byla dokončena (postavena za pouhých 14 měsíců v extrémních podmínkách) budova meteorologické observatoře a řádná pozorování byla zahájena od roku 1905. Jedná se tedy o nejstarší horskou meteorologickou observatoř v českých zemích, která je navíc zařazena do mezinárodní synoptické a letecké sitě meteorologických a referenčních klimatických stanic. Z věže observatoře je kruhový rozhled; za mimořádně příznivých podmínek jsou vidět i Krkonoše. Z vrcholu hory sestupujeme tak, že pokračujeme po modré značce na rozcestí v západním svahu, kde ostře zabočíme na červenou ve směru na Milešov a sestupujeme příkře v několika serpentinách jižním svahem (cesta byla vybudována v r. 1888 ke 40. výročí panování císaře Františka Josefa I.). Po 1 km přijdeme na úpatí sopečné homole Milešovky a klesáme dále do Milešova. Nad hájovnou na okraji vsi je na menší vyvýšenině v lese (vpravo cesty) kaple se sousoším Kalvárie. Vlevo cesty je pak park a zámek Milešov, který obcházíme zprava po místní komunikaci. Majestátnost objektu zámku, jehož nejstarší část, vzniklá přestavbou hradu, "vyrůstá" z čedičové skály porostlé tařicí, vynikne po sestupu dolů do vsi k malému rybníčku. Odtud nás vede červená značka přibližně jižním směrem po silnici směr Vlastislav (podle hřbitova) a po 1,5 km nás přivede na modrou značku, po které se vydáme (asi po 200 m odbočení na polní cestu doleva) na vrch Ostrý (553 m). Stoupáme dubohabrovým lesem, zprvu zvolna, později strměji k tvarové odbočce k hradní zřícenině. Po ní sutěmi, porostlými lípou a javorem, místy i volnými, vystupujeme vzhůru, přičemž se nám otevírají dílčí výhledy na okolní kopce Středohoří. Nejkrásnější jsou z podvrcholových otevřených sutí - na Milešovku s Milešovem (přímo dole barokní kostel sv. Antonína Paduánského), Franckou horu a Kletečnou) a ze zdiva hradní zříceniny, do jejíhož areálu projdeme dochovaným zbytkem brány. Hrad zde byl založen kolem r. 1433; v r. 1565 je udáván již jako pustý. Po návratu zpět na cestu (pozor na ostrou změnu směru doleva) pokračujeme jihovýchodním směrem po modré značce asi 2,3 km do vsi Březno, odkud je to po málo frekventované silnici, vedoucí na sever, do Velemína asi 1,5 km (za velemínským hřbitovem se na silnici I/8 - E 55 odbočí doleva; velemínská náves je pod kostelem sv. Martina blízko jihovýchodního okraje zástavby).


zpět
 

 

Náhledy fotografií ze složky Prvomájový výlet 2007