Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magnificat (1989)

Magnificat - má svoje pevné místo v denní modlitbě církve (breviář) - je pevnou součástí večerních chvalozpěvů (nešpor)


latinský text:
Magnificat anima mea Dominum: et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit : humilitatem ancillae suae.
Ecce enim ex hoc : beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est : et sanctum nomens eius.
Et misericordia eius : a progenie in progenie timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo : dispersit superbos mente cordis sui
Deposuit potentes de sede : et exeltavit humiles
Esurientes implevit bonis : et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae :
sicit locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Lukáš 1:46


český překlad:
Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, 46-55
... Velebí duše má Hospodina, A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém,
Že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle
blahoslaviti mne budou všickni národové.

Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,
A jehož milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.
Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.
Sházel mocné s stolic, a povýšil ponížených.
Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.
Přijal Izraele, služebníka svého, pamětliv jsa na milosrdenství své
Jakož mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho na věky.
(Velebí duše má Hospodina.)


anglický překlad:
My soul doth magnify the Lord : and my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded : the lowliness of his handmaiden.
For behold, from henceforth : all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me : and holy is His name.
And his mercy is on them that fear him : throughout all generations.
He hath showed strength with his arm : he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat : and hath exalted the humble and the meek.
He hath filled the hungry with goood things : and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel : as he promised to our forefathers, Abraham and his seed, for ever.

 

Z JINÉHO ZDROJE:

Magnificat
Magnificat anima mea Dominum Velebí má duše Hospodina
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
Quia respexit humilitatem ancillae suae: neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
ecce enim beatam me dicent omnes generationes. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
Quia fecit mihi magna, qui potens est neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný;
et sanctum nomen eius. jeho jméno je svaté.
Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
 
Fecit potentiam in brachio suo: Mocně zasáhl svým ramenem,
dispersit superbos mente cordis sui. rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes. hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
 
Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae, Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius. jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.